Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Onay Formu | ABC Future

ABC FUTURE EĞİTİM HİZMETLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız
ABC Future Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (“Şirket”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (Ad, Soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, fatura ve ödeme bilgileri gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır. Şirketin resmi web sitesi www.abcfuture.com.tr ’dir, ayrıca Google play store da ABC Future ve Apple store da ABC Future İOS uygulamaları şirkete aittir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

1. Şirketin ürün ve hizmetlerinin önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası
2. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
3. İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi
4. Potansiyel iş ortakları ile iletişimin sağlanması
5. Şirket’in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
6. Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetimi ve yürütülmesi
7. Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi
8. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
9. Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
10. Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
11. Veri sahibinin talep ve şikâyet yönetimi
12. Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi
13. Şirketi mevzuat hükümlerince denetime yetkili devlet kurumlarına mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
14. Üniversiteler hakkında bilgi almak için form dolduran kullanıcıların, ad soyad mail ve telefon içeren form bilgilerinin üniversitelere iletilmesi
Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere (üye işyerleri, tedarikçiler, hissedarlar, iş birliği yapılan şirket veya kişiler) aktarabilmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verilerin bir kısmı denetim, iş geliştirme veya global işleyişin sağlanması maksadıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından KVKK gereğince kişisel verilerin;

• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
• İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar, işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki bütün tedbirleri almaktayız.
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz:

a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
h) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya abcfuture@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Adres: Yeni Mah. GMK Blv. No: 665/17 Mezitli Mersin, Türkiye, 33200

Telefon : 0850 226 72 62

Çerez Politikası


Bizimle Etkileşiminiz Esnasında Toplanan Veriler Web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler, web sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileri web sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de ilgili teknolojiler kullanılabilir. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir.

Çerezler
Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve web uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilmektedir (örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklandığında çerez tarafından kullanıcı adının kaydedilmesi). Bu çerezler ancak sizin onayınızın bulunması koşuluyla kaydedilmektedir.

ABC Future Eğitim Hizmetleri tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Çerezler (Cookies) aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:
- Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek;
- Web siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak;
- Siz (aygıtınız veya tarayıcı önbelleğiniz üzerinde) ve web sitelerinin kullanımı hakkında bilgileri saklamak;
- Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak;
- Web sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek;
- Reklamlar yayınlamak, reklamları anlamak ve geliştirmek;
- Web sitelerinin, sizin ve abcfuture.com.tr ‘nin güvenliğini sağlamak.

Web Sitemizde Kullandığımız Çerez Tipleri

Gerekli Çerezler
En önemli çerezler, gerekli çerezlerdir. Web sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza ve giriş yapmanıza imkan tanımaya yardımcı olurlar.

Analitik Çerezler
Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını tespit edebilmek amacıyla çerezler kullanmaktayız. Analitik çerezler, sizin web sitemizi nasıl kullandığınızı ve sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, sitemizi optimize edip geliştirmek ve sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında görüntülediğiniz sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve verilen sayfaya yaptığınız (fare) tıklama sayısı, fare hareketleriniz, görüntü kaydırma aktiviteniz, kullandığınız arama terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi ayrıntılar bulunmaktadır.

Çerezleri Engellemek

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesine veya cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için web sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek isteriz.

Çerezleri kapatmak için;

Google Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz.
Internet Explorer kullanıcıları için “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Firefox kullanıcıları için “Araçlar/ Seçenekler/Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Gizlilik Politikası

www.abcfuture.com.tr, ABC Future Mobil uygulaması gizlilik ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir. Bu gizlilik ilkeleri ABC Future Eğitim Hizmetleri, abcfuture.com.tr sitemizin ve Mobil uygulamasının gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır.

Web Sitemizden yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır. Web Sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından firmamızın sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Kullanıcılarımızın Web Sitemize ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Kullanıcılarımızın bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, ABC Future Eğitim Hizmetleri personeli dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.

ABC Future Eğitim Hizmetleri söz konusu bilgileri kullanıcıların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

ABC Future Eğitim Hizmetleri bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. ABC Future Eğitim Hizmetleri tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri kullanıcı bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, ABC Future Eğitim Hizmetleri bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.

Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır.

Web Sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir.

Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan ABC Future Eğitim Hizmetleri sorumlu değildir.

ABC Future Eğitim Hizmetleri, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların firmanın gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, ABC Future Eğitim Hizmetlerine aittir.

Web Sitemizin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları firmamızda saklıdır.

Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda firmamıza danışmakta tereddüt etmeyiniz. Kişisel verilerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasıyla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Kapsamında ABC Future Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (“ABC FUTURE”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza ABC FUTURE Mobil Uygulaması/web sitesi üzerinden sunulan ürünlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. ABC FUTURE tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.

Özel Üniversitelerden ÜCRETSİZ Kabul Alabilirsin.

ŞİMDİ BAŞVUR
  • shape
  • shape
  • shape
  • shape
Ücretsiz Danışmanlık